centrum usług psychologicznych

Centrum Usług Psychologicznych Domino
oferuje profesjonalną pomoc
w miłej atmosferze.

Anna Foksińska, psycholog – absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia. Ukończyła studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalizacja: Psychologia Kliniczna. Posiada certyfikat psychoterapii zaburzeń lękowych oraz liczne szkolenia z diagnozy, rekomendowane przez Pracownię Testów Psychologicznych.
Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych i osobowości, zapewnia wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Joanna Szenejko, psycholog – absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy. Swoje doświadczenie zdobyła w ponad 10 letniej pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. Ukończyła liczne szkolenia z diagnozy, jak również szkolenia dotyczące analizy wiarygodności dokumentów, sposobów prowadzenia przesłuchań etc.

516 378 036
693 842 699
Terminy uzgadniane
telefonicznie
Zmieniasz się wtedy, gdy stajesz się naprawdę tym, kim jesteś, a nie wtedy, gdy starasz się być tym, kim nie jesteś.
Jerzy Mellibruda
Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.
Mikołaj Gogol